รายละเอียดสินค้า

Smoker Bags make smoking at home so easy. Season the food, and slide it into the bag, fold the end of the bag over three times and press down hard to seal.

Follow the directions on the cover of the bag for oven or grill cooking. Always start the cooking with a high heat for 10 minutes to get the wood to smoke in the bag, and then turn the temperature down to finish the cooking.

The heat must come from directly underneath the smoker bag for best results.

No oil or fat should be added.
Hickory Bags are a medium flavor and best for can be used for fish, chicken, ribs, game meats, etc.
The Smoker Bags are made of

Tri-level aluminum foil construction.
Bottom layer "THIS SIDE DOWN" holds all specifically ground and measured wood chips and tree syrup sugars to hold them in place.
Middle layer has tiny perforations to allow flavor infusion into the food.
Top layer covers the food and is folded over to hold in the flavor.
Wood chips are measured to give perfect results every time.
Full instructions and recipes are on the smoker bag wrapper.
Use in oven, on the grill, gas or charcoal, a hot plate, campfire or on Camerons Grills.
Recyclable.
Absolutely no mess food preparation with no cleanup.

บริษัท วีเจซัพพลาย ยูโรเนชั่น จำกัด มีความประสงค์ในการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้