นโยบายการรับประกันสินค้า
นโยบายการรับประกันสินค้า

1. ผู้ซื้อจะต้องใบเสร็จรับประกันและแจ้งรายละเอียดอาการที่ขัดข้องของผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับบริการ
2. ผู้ซื้อจะต้องอ่านคู่มือใช้งานที่ให้มากับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้
3. บริษัทจะรับประกันเฉพาะสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายโดยมีระยะเวลารับประกัน 6 เดือนถึง 1 ปี (แล้วแต่ตัวผลิตภัณฑ์) นับจากวันที่ซื้อ
4. การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้องเสียหาย เนื่องจากการขนส่งโดยผู้ซื้อหลังจากซื้อไปแล้วหรือจากการใช้ผิดวิธี หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ หรือใช้กับไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรืออันเนื่องจาก อุบัติเหตุใดๆก็ตาม หรือเกิดความเสียหายจากการกระทำของสัตว์ต่างๆ หรือ เกิดจากกัดกร่อนของสารเคมี เช่น แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ หรือ การขาดการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน หากท่านนำสินค้าไปรับบริการซ่อมที่อื่นที่นอกเหนือจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือมีการดัดแปลงต่อเติมผลิตภัณฑ์โดยวิธีการใด หรือการขูดลบ หรือมีการแก้ไขหมายเลขเครื่องที่มีอยู่บนผลิตภัณฑ์
6. บริษัทฯ จะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ที่บัตรรับประกันมีรอย ขีด ขูด ฆ่า แก้ไข หรือบางส่วนของบัตรรับประกันฉีกขาด หรือสูญหายไป
7. ในกรณีที่จัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อรับบริการโดยทางพัสดุ หรือขนส่งเอกชน ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าประกันการเสียหายอันเนื่องมา จากการขนส่งทั้งไปและกลับ
8. บริษัทฯจะไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จหรือข้อมูลการซื้อขาย
9. บริษัทฯจะรับประกันเฉพาะการทำงานของเครื่องเท่านั้น รายการที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกันคือ อะไหล่สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ฝาปิดหรืออื่นๆ ​

บริษัท วีเจซัพพลาย ยูโรเนชั่น จำกัด มีความประสงค์ในการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้